ANBI

Contactgegevens

ANBI internet adres http://www.childtuition.org/anbi/
Naam Stichting Stichting ChildTuition
RSIN nummer 8097 76 054
Adres Zeewijck 7
Postcode 2202 BT
Plaats Noordwijk
Land Nederland

Beleid

Doelstelling

Kernprincipes en doelen: De Stichting heeft ten doel hulp aan kinderen ult de allerarmste en meest onderontwikkelde lagen van de bevolking in de ontwikkelingslanden – vooral in India – in de meest uitgebreide zin, in het bijzonder door het stimuleren van en deelnemen aan projecten die ten doel hebben met behulp van moderne elektronische middelen en methoden taalvaardigheid aan te kweken en onderricht te bevorderen in de Engelse taal en internationaal jeugdcontact te bevorderen. De Stichting beoogt niet het maken van winst.

Bestuurders

voorzitter: N. Nobel
penningmeester en secretaris: R.A. Bakker
algemeen bestuurslid: J.H. Kappen

Beloningsbeleid

Alle werkzaamheden worden door het bestuur op vrijwillige basis verricht. De bestuursleden ontvangen een onkostenvergoeding op declaratiebasis

Activiteiten

Recente activiteiten: Download jaarverslag 2015

Financiƫle rapportage: Download jaarrekening 2015